HÓA CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN - CHỐNG CÁU CẶN - DIỆT KHUẨN - RÊU TẢOXem thêm

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất morpholine

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất cyclohexyamine

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

Hóa chất phosphinocarboxylic acid PCA

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất copolymer of maleic and acylic acid AA/MA

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất Tolytriazole (TTA)

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất Benzalkonium chloride BKC

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One(Mixture) CMI/MIT

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất sodium dimethyl dithiocarbamate SDD

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất hydroxyphosphono acetic acid HPAA

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chât 1,2,3-benzotriazole bta

Liên hệ

VIÊN CHỐNG TẮC NGHẼN KHAY NƯỚC THIẾT BỊ LÀM LẠNHXem thêm

Viên chống tắc nghẽn nước ngưng điều hòa

hóa chất tẩy rửa máy lạnh A400 Coil kleen

Liên hệ

HÓA CHẤT CHỐNG ĂN MÒN CÁU CẶN THÁP GIẢI NHIỆT CHILLER - LÒ HƠIXem thêm

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-4400 – Chất điều chỉnh pH dùng cho hệ thống ngưng tụ trong lò hơi

Liên hệ

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-2000L – Chất khử ôxy dùng cho lò hơi

Liên hệ

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-5000 – Chất ức chế ăn mòn, chống cáu cặn và lắng tụ dùng cho lò hơi

Liên hệ

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-6642 – Chất diệt khuẩn, vi sinh vật dùng cho tháp giải nhiệt và hệ kín

Liên hệ

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-1501 – Chất ức chế ăn mòn cáu cặn dùng cho hệ kín

Liên hệ