Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất 1-Hydroxyethylidene-1,1-Diphosphonic acid HEDP

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chât 1,2,3-benzotriazole bta

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất 2-Phosphono-Butane-1, 2, 4, -Tricarboxylic Acid PBTCA

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One(Mixture) CMI/MIT

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất Acrylic Acid/2-acrylamido-2-methyl-propane-sulfonic Acid Copolymer AAAMPS

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất amino trimethylene phosphonic acid ATMP

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất Benzalkonium chloride BKC

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất copolymer of maleic and acylic acid AA/MA

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất cyclohexyamine

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất diethylene Triamine Penta methylene phosphonic acid DTPMPA

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất hydroxyphosphono acetic acid HPAA

Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất morpholine

Liên hệ
Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Tư vấn (24/7)0912.635.075