Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo