Showing 1–12 of 34 results

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

BENZALKONIUM CHLORIDE BKC-80%

Hoá chất xử lý nước thải: Giấy - Cao su - Thuỷ sản

CLORINE 70% (TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ, NHẬT)

Hoá chất xử lý nước thải: Giấy - Cao su - Thuỷ sản

Formic acid HCOOH 85%, Trung Quốc, 35kg/can

Hoá chất xử lý nước thải: Giấy - Cao su - Thuỷ sản

H2O2 50% Solvay – Thái Lan – 35kg/can.

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất 1-Hydroxyethylidene-1,1-Diphosphonic acid HEDP

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chât 1,2,3-benzotriazole bta

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất 2-Phosphono-Butane-1, 2, 4, -Tricarboxylic Acid PBTCA

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One(Mixture) CMI/MIT

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất Acrylic Acid/2-acrylamido-2-methyl-propane-sulfonic Acid Copolymer AAAMPS

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất amino trimethylene phosphonic acid ATMP

Hóa chất ức chế ăn mòn - chống cáu cặn - diệt khuẩn - rêu tảo

hóa chất Benzalkonium chloride BKC