Showing all 6 results

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-1403 – Chất ức chế ăn mòn và chống cáu cặn dùng cho tháp giải nhiệt

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-1501 – Chất ức chế ăn mòn cáu cặn dùng cho hệ kín

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-2000L – Chất khử ôxy dùng cho lò hơi

Hóa chất chống ăn mòn cáu cặn tháp giải nhiệt chiller - lò hơi

VKC-4400 – Chất điều chỉnh pH dùng cho hệ thống ngưng tụ trong lò hơi